Deze weblog beoogt niet meer (en ook niet minder) dan een proeftuintje te zijn, waarin wordt geëxperimenteerd en gejongleerd met taal, zowel in proza als in poëzie. Neemt u de inhoud niet altijd even serieus: Wahrheit und Dichtung kunnen mijlenver uiteen liggen, maar soms ook verrassend dicht bij elkaar.

En schroomt u vooral niet om te reageren: rebekking@gmail.com


vrijdag 5 augustus 2011

Neologismen

Dankzij de katalyserende werking van het Internet worden ook (of juist) in onze taal bijna dagelijks nieuwe woorden geboren. Hoe lang ze standhouden, zal nog moeten blijken, maar Van Dale vindt het verschijnsel van de neologismen interessant genoeg om er af en toe een overzicht van samen te stellen. En ik moet zeggen, dat van de 1250 neologismen, die in het "Modern nieuwewoordenboek" voorkomen, ik er maar weinig ken. Des te aangenamer is het me, om er voor de volgende editie zelf één aan toe te voegen, nl. seksbombommetje, als het tenminste mode wordt om mooie vrouwen een bommetje om de hals te hangen, zoals deze week aan gene zijde van de wereld geschiedde. Omdat aan een vrouw niet altijd alles echt is, hoeft ook het bommetje niet echt te zijn, zo had ik er eigenlijk nog aan toe willen voegen, maar laat ik om diplomatieke redenen toch maar weg.

Een woordenboek wordt over het algemeen geraadpleegd. Maar bovengenoemd "Modern nieuwewoordenboek" is juist heel geschikt om te lezen. Want niet alleen worden de nieuwe woorden verklaard, ook de herkomst wordt vermeld in soms even interessante als amusante short stories. Het woord scharrelhotel (de naam spreekt voor zich) kan er echter direct weer uit verwijderd worden, want dat werd in de jaren vijftig al door Simon Vestdijk gebruikt en misschien ook wel geïntroduceerd en wel in de studentendelen van zijn Anton Wachter-romans.

Een greep
Het verschijnsel van de zesjesmentaliteit zullen de meeste ouders met schoolgaande kinderen wel kennen. Het is het streven om met een minimum aan inspanning en ambitie nog net een voldoende te halen. Zo is het vandaag niet ongewoon om een scholier te horen berekenen, dat hij voor de volgende repetitie een 5,47139 moet behalen om een voldoende op zijn rapport te krijgen.

Smirten is voor mij helaas niet weggelegd. Dat is flirten, terwijl men met iemand staat te roken voor een gebouw, waarin het roken verboden is. Maar ik rook niet. En om nou een sigaret op te steken om met iemand te kunnen smirten komt me ook wat overdreven voor. Rokers leven trouwens gezonder dan niet-rokers. Ze komen nl. veel vaker in de buitenlucht.
Ook het woord seniorenfile kwam ik tegen. Niet beter wetend, dan dat een groot deel van ons hedendaagse jargon aan Internet- en computertaal is ontleend, veronderstelde ik hier te maken te hebben met een computerbestandje (file), gemaakt door een 60-plusser. Maar niks hoor: een seniorenfile is een door veteranen veroorzaakte hoeveelheid stilstaand of langzaam bewegend blik op de weg. En die veroorzaken die oudjes, omdat ze het in hun hoofd durven halen om na familiebezoek gelijk met de forensen naar huis te gaan. In het spituur dus. De onverlaten.

En als u dacht, dat schoolpleinmaffia wellicht iets te maken heeft met het aanbod van en de handel in drugs op een schoolplein, dan zit u er helemaal naast. Het is een kritische benaming voor vrouwen, die op het schoolplein roddelen over vrouwen, die hun zorgtaken volgens hen niet goed vervullen. 't Is maar, dat u het weet.

Veel nieuwe woorden zijn ontleend aan activiteiten en vormen van tijdverdrijf van nogal lichtzinnige en frivole aard. Mocht u tóch willen weten, wat een tepelschildje, een tripknol of een gulpenduikster is, dan zult u toch elders te rade moeten gaan, want ik waag mijn goede naam er hier niet aan.
En heeft u nog ambities om schaduwweduwe te willen worden, dan kunt u voor nadere informatie bij Carolien Harrems terecht, die onderzoek heeft verricht naar het wel en vooral wee van de vrouw, van wie de minnaar, met wie zij een geheime buitenechtelijke relatie onderhield, is overleden.
Kortom: een woordenboek met amusementswaarde. Kan nog net bij de bagage voor de vakantie.

*************

En hoewel
Ik niet ben geboren uit zonnegloren,
Maar wel 50 km van Apeldoorn,

heb ik nog altijd een zwak voor Willem Kloos en die andere tachtigers. Ooit hoop ik zelf tot die groep te mogen behoren, al duurt dat - Deo Volente - gelukkig nog wel even. Maar het kan geen kwaad om er nu alvast even bij stil te staan:

Poëzie van de "Beweging van Tachtig"
Lees ik nog graag en vind ik ook prachtig.
Maar als ik zelf als literair omnivoor,
Straks wellicht tot de tachtigers hoor,
Dan is er - al doet het weinig ter zake -,
Van beweging nauw'lijks meer sprake.

Maar vooralsnog blijf ik een beweeglijk tiep.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten